• Romblon Sun

DR. ESQUEJO, NAGKAMIT NG UP DILIMAN CENTENNIAL FACULTY GRANT


Isa si Dr. Kristoffer Resos Esquejo sa 100 piling kasapi ng kaguruan na ginawaran ng 2020 UP Diliman Centennial Faculty Grant kamakailan.


Sa walong guro mula sa College of Social Sciences and Philosophy, siya lang ang tanging nagmula sa Department of History.


Ang magandang balitang ito ay pormal na inanunsyo mismo ni Chancellor Fidel Nemenzo sa kakatapos lamang na University Council Meeting via zoom meeting nitong Oktubre 19.

Bilang isang taunang panawagan, ang nasabing patimpalak para sa faculty grant ay bukas at iginagawad sa mga gurong mahusay na nakatutupad sa tatlong pangunahing kahilingan sa loob ng bawat taon.


Una ay ang pagkakaroon ng digring doktorado sa alinmang larangang akademiko o espesyalisasyon.


Ikalawa ay ang pagkakaroon ng tinatawag na “mentoring,” ibig sabihin ay pagsisilbi bilang tagapayo, kritik, o kasapi ng lupon na sumusuri sa isang tesis masterado o disertasyong pandoktorado.


Ikatlo ay ang pagiging may-akda ng kabanata sa isang aklat o artikulo sa isang dyornal, na dumaan sa double-blind review, at nailathala sa isang akademikong publikasyon na may mataas na integridad at kredibilidad sa hanay ng mga eksperto sa iba’t ibang larangan.


Kalakip ang pag-endorso ng mga tagapangulo at dekano at iba pang sertipikasyon, masinsinang isinusumite ang mga dokumentong ito sa isang komite na ang mga kasapi ay mula sa iba’t ibang yunit ng UP Diliman. Ang sinumang magwawagi ay ginagawaran ng sertipiko at pabuya na nagkakahalaga ng P75,000.00.

Si Dr. Esquejo na tubong Looc, Romblon ay kasalukuyang Associate Professor 3 sa UP Department of History kung saan siya nakapagturo sa loob ng 12 taon. Bilang maituturing na local historian ng lalawigan, siya rin ang may-akda ng “Pu-od Romblon: Mga Sanaysay tungkol sa Kasaysayan at Kultura ng Lalawigang Kapuluan” (2015).


Pangatlong ulit na niyang natanggap ang parangal na ito matapos ang tatlong magkakasunod na taon.

ADVERTISE WITH US!.png